Minimaal energielabel C voor kantoren

Vanaf 1 januari 2023 verplicht

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw, groter dan 100 m2, minimaal energielabel C hebben. Anders mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. De datum voor deze verplichting komt snel dichterbij. Daarom is het verstandig nu te controleren of voor uw kantoor deze verplichting geldt. Is dat zo, maar heeft uw kantoor nog geen label C? Neem dan energiebesparende maatregelen.

De energiebesparende maatregelen verdienen zich vaak snel terug via een lagere energierekening.

Op 1 juli 2021 stuurde het Rijk aan iedereen die een kantoorgebouw in bezit of gebruik heeft een brief over de label-C-verplichting.

Beslisboom

Op de website van RVO vindt u meer informatie over de label-C-verplichting. Daar vindt u ook een  beslisboom waarmee u kunt bepalen u wat uw situatie is en welke stappen u moet zetten.

Energiegesprek

Heeft u algemene vragen over energiebesparing? Of wilt u zich aanmelden voor een gratis verkennend energiegesprek? Neem contact op met het energieloket.

Naar overzicht