Energieneutraal Barneveld

In Nederland willen we in 2050 geen of minimaal CO2 uitstoten. De overheid wil dit bereiken door meer duurzame energie op te wekken en gebouwen meer energieneutraal te maken.

De gemeente Barneveld wil

  • 2% energiebesparing per jaar tot 2020 
  • 20% opwekking duurzame energie
  • in 2050 energieneutraal zijn

Onze inspanningen

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Barneveld aanzienlijk geïnvesteerd in schone energievoorziening. Zo is openbare verlichting vervangen door zuiniger LED lampen. Op gemeentegebouwen lagen al 1600 zonnepanelen. Vanaf najaar 2019 kwamen er nog ongeveer 2400 bij. Daarnaast wordt bij de bouw of renovatie van scholen zo veel mogelijk gasloos gebouwd of energiezuinig verbouwd. De gemeente kijkt bij het onderhoud en gebruik van haar gebouwen ook of er een duurzamere oplossingen of installaties zijn waar we mee willen werken. Op die manier willen wij steeds duurzamer worden en minder CO2 uitstoten.

Lees meer over het CO2 beleid van gemeente Barneveld.