Windmolens

Windmolens zijn al eeuwenlang onderdeel van het Hollandse landschap en werden ingezet voor het malen van granen en het verpompen van water uit de lager liggende polders. Windmolens worden tegenwoordig  ook ingezet bij de realisatie van een klimaatneutrale wereld: het lokaal duurzaam opwekken van elektriciteit. 

Lokaal opgewekt bespaart 

Een windmolen wekt de meeste stroom op als deze staat in een windrijk gebied. Tegelijkertijd bespaart het veel kosten door de energie die je nodig hebt lokaal op te wekken. Dit bespaart kosten voor de elektriciteit, maar ook de transportkosten en de energiebelasting. 

Combinatie zon en wind 

Waar zonnepanelen overdag en met name op zonnige dagen de meeste elektriciteit opwekken, draait een windmolen als het waait, dit is ook op bewolkte dagen maar ook ’s nachts. 

Juiste inpassing in de omgeving 

Hoe hoger, hoe meer wind er is. Het nadeel is echter dat daarmee de windmolen ook meer zichtbaar wordt en mensen in de omgeving daar mogelijk weerstand tegen hebben. Een juiste inpassing van de windmolen in de omgeving is daarmee een belangrijk onderdeel in de keuze van de molen. Dit vereenvoudigt het vergunningstraject. Omdat de meeste wind uit het zuid/westen komt, is het raadzaam om hier rekening mee te houden, voordat de molen geplaatst zal gaan worden. Ook is het belangrijk om minimaal 60 meter afstand tussen de molen en eventuele bebossing te houden. 

Subsidie 

Een deel van de kosten kan worden gedekt door een combinatie van subsidies. De EIA of KIA kan gecombineerd worden met een SDE-vergoeding. De SDE kan, in tegenstelling tot zonnepanelen, ook voor kleinverbruik-aansluitingen worden aangevraagd. 

Vergunning 

Het vergunningstraject is afhankelijk van de grootte van de windmolen. In het geval van een kleine windmolen (met een ashoogte tot 20 meter) binnen het eigen bouwvlak van de kavel bij het (agrarische) bedrijf, geldt er binnen de Gemeente Barneveld in veel gevallen een verkorte omgevingsprocedure met een reguliere doorloopperiode van acht weken. De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Voor eventuele vragen over bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving van de Gemeente Barneveld.