Zonnepanelen

Wilt u zonnepanelen op uw dak plaatsen? Bereken uw dak potentieel via de website www.zonatlas.nl/start/. Via onderstaand rekenvoorbeeld kunt u eenvoudig bepalen hoeveel panelen u kunt plaatsen en wat deze per jaar opwekken. 

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft een plat dak met een oppervlak van 3.000 m2. U plaatst zonnepanelen met een capaciteit van 300 Wp.

U komt daarmee op:

  • Aantal zonnepanelen: 3.000 / 3 = 1.000 stuks
  • Opwekte stroom per jaar: 1.000 * 300 * 0,85 = 255.000 kWh per jaar

Belangrijke aandachtspunten 

Constructief

Het bestaande dak dient voldoende constructief te zijn, zodat het dak het extra gewicht van de zonnepanelen kan dragen. Laat u voorlichten door een bouwkundig adviseur.

Vervanging dakbedekking

Zonnepanelen liggen voor lange tijd (<25 jaar) op uw dak. Is uw dakbedekking op kortere termijn aan vervanging toe? Dan is het raadzaam om deze voor het plaatsen van zonnepanelen te vervangen.

Asbest

Bevat uw dakbedekking asbest laat dit dan eerst verwijderen. Laat u hierbij informeren door een gerenommeerd bedrijf.

Schaduw of vervuiling

Zonnepanelen zijn voornamelijk in een serie aangesloten op de omvormer. Wees bewust dat als op een deel van de panelen schaduw valt of vervuiling aanwezig is, dat dit een negatieve invloed heeft op de totale opwekking. Het rendement van hele serie verslechterd. Doordat het systeem werkt als de slechtste schakel in de ketting. Hiervoor zijn twee oplossingen:

  • U kunt verschillende groepen zonnepanelen op verschillende aansluitingen van de omvormer laten aansluiten;
  • U kunt optimizers per paneel of groep panelen toepassen.

Laat u goed informeren door de installateur van de zonnepanelen.

Salderen

Bent u een kleinzakelijke gebruiker? En wekken uw zonnepanelen meer energie op dan u verbruikt? Dan kunt u dit terug leveren aan het net, u ontvangt hiervoor een vergoeding. Dit noemen we 'salderen'. Deze regeling is tot 2023 volledig van kracht. Daarna wordt het deel dat u mag salderen jaarlijks 9% minder.

Zie voor meer informatie rvo.nl/mag-u-salderen-wssl