Van Reenen Transport-Warehouse-Verhuizingen

2 medewerkers van Van Reenen Transport voor het bedrijfspand
Medewerkers van Van Reenen Transport

Van Reenen Transport-Warehouse-Verhuizingen behoort tot de grote transportondernemingen van Nederland. Door de groei van het bedrijf en de behoefte om de verschillende bedrijfsactiviteiten samen te voegen, werd een nieuw onderkomen gezocht. Sinds een jaar opereert het bedrijf vanaf de nieuwe locatie op bedrijventerrein Harselaar. Bij de realisatie van het nieuwe bedrijfspand en het bedrijfsterrein is integraal gekeken naar duurzaamheid en energiebesparing.

Breed bewust

Het dak van het nieuwe bedrijfspand op industrieterrein Harselaar is voorzien van 3.600m2 zonnepanelen. Ook heeft het bedrijfspand geen gasaansluiting. Verwarming vindt plaats door luchtwarmtepompen, een basis vloerverwarming en luchtverwarming via plafond. Het gehele pand wordt verlicht met LED - verlichting. Het bedrijf wil zoveel mogelijk energieonafhankelijk zijn. Op het terrein wordt water gebufferd voor de omgeving, is een insectenhotel en alle auto’s voldoen aan de norm Euro 5 en 6.

Hoe duurzaam is het eigenlijk?

Om de duurzaamheidprestatie van het gebouw en het terrein te kunnen bepalen heeft Van Reenen gekozen om volgens de BREEAM-methode te bouwen. BREEAM is een internationaal erkend keurmerk voor duurzaam bouwen en is in de logistiek erg populair. Voor een BREEAM-certificering wordt de volledige bedrijfsvoering onder de loep genomen om inzicht te krijgen in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een project.

Van zonnepanelen tot insectenhotel, van verwarming tot LED verlichting. Voordat de bouw begon kwam er een certificaat voor het ontwerp en daarna onder meer een oplevercertificaat. Operationeel directeur Bert Stuivenberg en algemeen directeur Aart Hooijer zijn trots op wat er gerealiseerd is. “We zijn bezig om BREEAM Outstanding te scoren, het hoogste niveau. Dat heeft te maken met hoeveel het gebouw beter scoort dan overheidscriteria zoals het bouwbesluit. Het ontwerp is daarop goedgekeurd en moet nu in detail bewezen worden. Het valt niet altijd mee om aan alle eisen te kunnen voldoen. We staan nog steeds achter de keus die we hebben gemaakt om duurzaam te bouwen, maar we dachten ook wel eens ‘waar zijn we aan begonnen’.” Nadat de heer Hooijer op zijn mobiele telefoon de energieopbrengst van de dag heeft bekeken, zegt hij: “Ons uiteindelijke doel is om helemaal energieneutraal te zijn. Ik vind het een morele plicht van iedereen om goed voor de aarde te zorgen en de aarde goed achter te laten voor volgende generaties.”

Zonnepanelen

Voor de plaatsing van de zonnepanelen op het dak ontvangt Van Reenen een SDE+ subsidie. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, zijn technische en fiscale zaken van belang. “We deden het niet voor de subsidie, maar het w erkte wel stimulerend. We gaan ook bewust om met energie, we hebben bijvoorbeeld overdag elektrische pompwagens in gebruik, die ’s nachts aan de oplader staan.”

Stimuleren lokale economie

Voor de uitvoering van onder meer het grondwerk, de bouw en installatiewerkzaamheden is ernaar gestreefd om zoveel mogelijk werk door lokale bedrijven uit te laten voeren. Dat scheelt niet alleen in reisafstand, het stimuleert ook de lokale economie. “We hebben veel kwaliteit in de buurt, die moet je benutten. Je moet elkaar iets gunnen. De lokale samenwerking maakt het bouwen ook bijzonder en iets waar je samen trots op kunt zijn. Dat is energie die je besteedt aan elkaar!”

Naar het overzicht